הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אכל משבעת המינים וכן ירקות, איזו ברכה אחרונה יברך קודם?

תשובה:

אם אכל פירות משבעת המינים וכן ירקות שברכתם "פרי האדמה", יברך "בורא נפשות" ואחר כך יברך "מעין שלוש", ואם טעה והקדים ברכת "מעין שלוש", לא יברך ברכת "בורא נפשות" על הירקות כיוון שפטרם בזה שהזכיר תנובת השדה. 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן רח סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה