הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה נשואה חייבת במצוות ביקור חולים?

תשובה:

יש אומרים שאשה נשואה אינה חייבת לבקר את חברתה, וכל כן מינקת שאינה חייבת, והיום אפשר לקיים מצווה זו באמצעות הטלפון. אומנם אם זה נעשה ברשות בעלה אזי מצווה על האשה לקיים בפועל מצוות ביקור חולים.
חלוקות הדעות באופן כללי האם אשה תבקר גבר חולה והאם גבר יבקר אשה חולה כיוון שעליהם להזהר מייחוד. מאידך קרובי משפחה המותרים ב"ייוד" יכולים לבקר אחד את השני.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ז סעיפים ו-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה