הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה חייבת במצוות ביקור חולים?

תשובה:

מותר לאשה לבקר גבר חולה ובלבד שיזהרו מלהתייחד.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ז' סעיף כא

תשובה נוספת:

יש אומרים שאשה נשואה אינה חייבת לבקר את חברתה, וכל כן מינקת שאינה חייבת, והיום אפשר לקיים מצווה זו באמצעות הטלפון. אומנם אם זה נעשה ברשות בעלה אזי מצווה על האשה לקיים בפועל מצוות ביקור חולים.
חלוקות הדעות באופן כללי האם אשה תבקר גבר חולה והאם גבר יבקר אשה חולה כיוון שעליהם להזהר מייחוד. מאידך קרובי משפחה המותרים ב"ייוד" יכולים לבקר אחד את השני.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ז סעיפים ו-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה