הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך ברכה מיוחדת כשרואה את נשיא המדינה?

תשובה:

בזמננו, הרואה נשיא מדינה דמוקרטית יברך בלא שם ומלכות ברכת "ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם".
והוא הדין לגבי נשיא שאינו שומר תורה ומצוות ואף מחלל שבת.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או" ח סימן מג וראה גם שו"ת שואל ומשיב ח"א או,ח סימן עג וכן חזון עובדיה ברכות עמוד תיב וציץ אליעזר כב, ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה