הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך ברכה אחרונה על אכילת גלידה?

תשובה:

בדרך כלל, אין מברכים ברכה אחרונה אחרי אכילת גלידה, כיוון שלא מצוי שיסיים שיעור רביעית מהגלידה בשתי דקות. ( לגבי הגביע- ברוב הגביעים אין שיעור כזית על מנת להתחייב בברכת " על המחיה").

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: סימן לב חלק ב וראה גם ילקוט יוסף סימן רז סעיף ה

תשובה נוספת:

האוכל גלידה קרה באמצעות כפית, או שמלקק גלידה המונחת בגביע, לא צריך לברך ברכה אחרנה הואיל ושהה יותר משיעור שתיית רביעית בבת אחת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: סימן רז סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה