הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא מהות האיסור של גניבת דעת?

תשובה:

האיסור של גניבת דעת הנו מהתורה ונלמד מהפסוק "לא תגנובו".
בסתם גניבה אדם חודר לרשות הפרט וגונ את ממון חברו. אך בגניבה דעת אדם מצליח לחדור על ידי כזביו למוחו ודעתו של האד, מטעה אותו, ומוליכו שולל.
מאידך, מותר לגנוב את דעת שונאו כדי לפייסו, או להפריש אדם מאיסור.

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: חלק א פרק א עמוד 143 ובהמשך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה