הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה דורות יורדים ומשתתפים בחופה?

תשובה:

כצוב בזוהר שהורים שר אינם כבר בחיים יורדים ומשתתפים בחופה בשמחת ביניהם.  המדובר בהורים, מאידף לא ידוע המקור שמשתתפים גם מדורות קודמים יותר.

פוסק: הרב משה יהודה לייב קופלוביץ

ספר: שו"ת ידין משה - פסקי הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי

מקור: חלק ד ענייני חתונה שאלות לג - לד . ראה בזוהר לפרשת פנחס דף ריט ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה