הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן מדליק נר חנוכה, מי שהתארח בשבת וחוזר לביתו במוצאי שבת?

תשובה:

המתארח בשבת בבית של אחרים אזי במוצאי שבת ידליק נרות חנוכה בבית המארחים, וישהה שם חצי שעה לאחר ההדלקה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים,פרק 14 סעיף יט

תשובה נוספת:

אם יכול לשוב לביתו לפני הזמן של "עד שתכלה רגל מן השוק",  יזדרז לעשות כן וידליק בביתו. ואם לא יספיק  להגיע לביתו, ידליק במקום שנמצא, ויוצא ידי חובה, ולא יצטרך להדליק שוב בביתו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א' סימן שצא

תשובה נוספת:

כיוון שבדעתו לחזור לביתו במוצאי שבת, לכן ישתדל לחזור בזריזות וידליק ויברך בביתו, וזאת גם אם יגיע לאחר שעה או שעתים אחר צאת הכוכבים, כיוון שעדן יש עוברים ושבים ברחובות וגם יש פירסום הנס לבני ביתו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: עמוד קנה וראה גם אורחות רבינו ח"ג עמוד כז, הובא בהליכות מועד לרב אופיר,י, מלכא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה