הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר תלמיד מסולק מלימודיו בישיבה יהיה זכאי להחזר שכר הלימוד ששילם עד סוף השנה?

תשובה:

תלמיד שסולק מלימודיו ישיבה וכו' בשל התנהגות לקויה אשר מפריעה לסדרי הישיבה, לא יהיו זכאים להחזר שכר הלימוד, כיוון שהנהלת ישיבה כללה מראש סכום זה בהתחייבות שלהם כלפי שכר המורים וכו', וכאן גם מדובר שהתלמיד אשם במה שפשע בהתנהגותו.

פוסק: בית הוראה בני ברק

ספר: שערי הוראה בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן

מקור: קובץ טו עמוד קעט הרב יצחק זילברשטיין

תשובה נוספת:

הורים אשר הוציאו את בנם באמצע השנה מבית הספר, מסיבות חינוכיות הפוגעות בבנם, כגון, שכל חבריו לכיתה עזבו לפתע את בית הספר והוא נשאר ללא חברים והדבר פוגע ומפריע לו ללמוד, ייחשב מקרה זה כאונס, ולכן יהיה פטור לשלם את המשך שכר הלימוד עד סוף השנה.

פוסק: הרב יעקב דוד שמאהל

ספר: כסאות לבית דוד

מקור: חלק א סימן צה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה