הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מצוות ביקור חולים חלה גם על חתן וכלה?

תשובה:

מותר לחתן וכלה לקיים מצוות ביקור חולים וגן לחם אבלים בימי שבע ברכות.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: הגרי"ש אלישיב טמוד קיט תשובה א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה