הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שטעה וברך ברכה בורא נפשות במקום ברכה מעין שלוש, צריך לחזור ולברך?

תשובה:

מי שהיה צריך לברך ברכת המזון או ברכה מעין שלוש וברך במקום זאת "בורא נפשות", צריך לחזר ולברך ברכה מעין שלוש וכו'.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה יג וראה שו"ע או"ח סימן רב סעיף יא וסימן רח סעיף ד ובנו"כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה