הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכיים כאשר רואה ים?

תשובה:

הרואה (אחת לשלושים יום) את האוקיינוס יברך "שעשה את הים הגדול", ועל הים התיכון מברכים "עושה מעשה בראשית".

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טו סעיף ב, רא"ש, רע"ב, מ"א, מ"ב רכח, ב, עי' באו"ה שם, הובא גם בהלכה יומית הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה