הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר מבחינה הלכתית לנסוע לירדן?

תשובה:

מי שרוצה לצאת לפטרה יכול לעבור דרך גשר אדם ולרדת דרומה, לרוב השיטות אין בכך בעיה הלכתית כלל של יציאה מהארץ.  המעבר דרך עקבה הוא נתון בספק. אמנם אין למחות ביד מי שיוצא דרך עקבה, מכיוון שיש לצרף לספק בגבולות הארץ גם את הכיבוש השלישי של צה"ל, שיש מקום להחשיבו ככבוש, ובכך להקל את היציאה דרך עקבה. אבל בודאי שעדיף לצאת מצפון ולרדת דרומה.

ספר: מכון התורה והארץ

מקור: הרב יהודה הלוי עמיחי סעיף ו
https://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%94/

תשובה נוספת:

נראה לי שטיול לצורך הכרת הארץ והתרשמות מנופיה בהחלט מותר,
סו"ס זוהי ארץ ישראל ואף היו התישבויות יהודיות שם לפני קום
המדינה. וקיימים הגדרים הרגילים של אכילה מנכרים וכניסה למקומות
האסורים וכד'. אזורים השייכים לקיני קניזי וקדמוני שהובטחו לנו אבל
לא היו בחלקנו ויש מסופקים אם הם בגדר א"י ודלעתם אין לטייל
בחלק זה, אך לדעת הרמב"ן מותר לטייל בכל א"י המובטחת. ולכל
הדעות הם לא בגדר חו"ל ממש.

ספר: מכון התורה והארץ

מקור: הרב יעקב אריאל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה