הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה צריך אדם לכוון בברכה ראשונה על מנת לצאת ידי כל הדעות?

תשובה:

ראוי לפני כל ברכה לכווין לפטור מאכלים שברכתם שווה שיאכל בהמשך, גם אם אינם לפנו בשעת הברכה, והדבר אמור גם אם המאכל השני חשוב או יפה יותר, (כי יש הסבורים שאם לא כיוון אזי יצטרך לברך שוב על מאכל אחר מאותה ברכה).


ראה כאן שאלות נוספות בעניין.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יג סעיף לט,ג וסעיף מ וסעיף מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה