הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לכוף את מתפללי בית הכנסת להשתתף כספית בקניית ספרי נביא מקלף לצורך קריאת ההפטרות?

תשובה:

אי אפשר לכוף את מתפללי בית הכנסת להשתתף כספית בקניית ספרי נביא מקלף לצורך קריאת ההפטרות.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ט סימן שג אות ג וראה בערוך השולחן חו"מ סימן קסג ס"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה