הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה יש לברך כאשר לא ידוע לגבי סוג הבשמים?

תשובה:

ברכת "מיני בשמים" פוטרת בדיעבד את כל סוגי מיני בשמים כאשר יש ספק לגבי זהותם (עשב, עץ?) ועל מנת למנוע ברכה לבטלה. 
לכן בהבדלה אשכנזים מברכים תמיד "מיני בשמים" על כל סוגי הבשמים.
למנהג ספרד כאשר יודעים מה סוג הריח מברכים את ברכתו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק יב סעיף א וראה שו"ע רטז, ב ומ"ב רצז, א כה"ח לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה