הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה אנשים צריכים שיאכלו בסעודת שבע ברכות?

תשובה:

כולם צריכים לטעום משהו, ומזונות גם כלולים בהגדרה של טעימה, אולם רוב הנוכחים צריכים ליטול ידיים.

פוסק: הרב משה יהודה לייב קופלוביץ

ספר: שו"ת ידין משה - פסקי הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי

מקור: חלק ד ענייני נישואין סימן נו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה