הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שרואה מערת נטיפים יברך ברכת "עושה מעשה בראשית"?

תשובה:

הרואה מערת נטיפים יברך "עושה מעשה בראשית", והנוהג לברר ברכות אלו ב "שם
ומלכות", אף כאן יברך בשם ומלכות.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב פרק מו סעיף סג

תשובה נוספת:

הרואה מערת נטיפים, אף על פי שראייתה מעוררת התפעלות והשתאות מגודל
הבריאה, מכל מקום לא תיקנו חכמים לברך על כיוצא בזה כלל

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: חלק יא סימן רכח סעיף ז ובהער

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה