הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המרחק שצריך להיות בין הסכך לקישוטים?

תשובה:

יש להניח את קישוטי הסוכה שתלויים בסכך, תוך 4 טפחים להסכך (32 ס"מ), ואז מותר לאכול ולישון מתחת לקישוטים כי הם בטלים לסכך. אך מנורה וכו' שיש סכנה, אזי בעת הצורך ירחיקנה מהסכך ולא יישן ולא יאכל תחתיה.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: למועדים ולימים פרק נ סעיף לד

תשובה נוספת:

 יש לתלות  את הקישוטים בצמוד לסכך, כלומר, שלא יהיו רחוקים מהסכך יותר ממרחק של שלושים סנטימטר (בקירוב). ולא יהיו הקישוטים יורדים נמוך יותר שאז יש חשש שיפסלו את הסוכה. אבל כשהם קרובים לסכך בתוך שלושים סנטימטר, הם בטלים לגבי הסכך ואינם פוסלים את הסוכה.

 

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: סוכות עמוד עה, הובא גם בהלכה יומית - מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה