הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש ברך על משקאות ששותה אחרי שברך על היין?

תשובה:

מי שברך ושתה יין ואחר כך שותה משקה אחר, אינו צריך לברך על המשקה אם המשקאות היו לפניו בעת שברך על היין, או שחשב עליהם בעת שברך על היין או שהוא רגיל לשתות משקאות אלה אחרי היין.
אם שתה יין כשיעור המחייב ברכה אחרונה, פוטר בברכת אחרונה "מעין שלוש" את המשקאות ששתה, אולם אם לא שתה יין כשיעור ומאידך שתה משקאות אחרים כשיעור יברך ברכה אחרונה על המשקאות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק ז סעיף ד וראה שו"ע שו"ע סימן רח, טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה