הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך שהחיינו על משקפיים חדשות?

תשובה:

יש לברך עליהם "שהחיינו", למרות שאדם המרכיב משקפיים בעצם אינו מרוצה ואינו שמח מכך שהוא נאלץ להרכיב משקפיים. אלא שבמציאות הנוכחית  הוא נהנה ושמח בזה כיוון שיש לו תועלת מרובה מהמשקפיים, ולכן יברך.

 

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ה סימן מא, ט

תשובה נוספת:

הפוסקים חלוקים בשאלה זו , לכן הטוב ביותר לצאת מכל ספק הוא ע"י קניית פרי חדש. וכך העלה בשו"ת באר שרים (ז, לד), וזו לשונו: "מי שלבו שמח במשקפיים שקנה... יכול לפוטרם בפרי חדש או יברך בלא שם ומלכות. 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן קפא וראה גם שו"ת הרב הראשי חלק ב סימן כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה