הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצא ידי חובה כשנותן כסף בצ'ק למתנות לאביונים?

תשובה:

אם העני יכול לקנות בצ'ק זה בפורים, גם אם התאריך של הצ'ק דחוי לא לאותו יום של פורים, בכל זאת מקיים בזה מתנות לאביונים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קלח
הגרי"ש אלישיב שליט"א, ספר שבות יצחק סופ"ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה