הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ייעשה מי שלא הלך לבית הקברות ביום היארצייט, בגלל הסגר?

תשובה:

מי שנוהג ללכת לבית הקברות ולא הלך לבית הקברות ביום היארצייט, בגלל הסגר, יעלה לבית הקברות ביום הראשון שיוכל. יבקש סליחה ומחילה ויוסיף משניות וצדקה.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק ראשון סימן ב הערה 44 כדין שוכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה