הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הגדרה של חולה שיש לקיים בגינו מצוות ביקור חולים?

תשובה:

הגדרת חולה אשר בו מתקיימת מצוות ביקור חולים, הוא חולה אשר מחמת מחלתו נזקק לשכב במיטתו, ומסתבר שהדין כן גם אם אינו שוכב בפועל, אלא  מתהלך בביתו. ויש אומרים שאף חולה בחולי קל או במיחושים מתקיימת גם בו מצוות ביקור חולים. על פי האמור, יולדת - אף אם לא חלתה מחמת הלידה אלא חלשה היא מחמת הלידה באופן טבעי, הרי בביקור אצלה מקיים מצוות ביקור חולים. והוא הדין באדם זקן חלוש שאיננו חולה.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: מבוא- עמוד ד. ( החיד"א א, יא, 19)

תשובה נוספת:

מצוות ביקור חולים נאמרה על חולה אשר שוכב במיטתו ואינו יכול לדאוג לעצמו אבל לא כל מי שיש לו כאב ראש או מיחוש קל, מצווה לבקרו. וכן מצווה לבקר חולה הסובל ממחלה תמידית, כגון נכה, עיוור וכו'.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ו ביקור חולים פרק א סעיפים ו - ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה