הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות סיום מסכת וסעודת מצוה לכמה סיומי מסכתות ביחד?

תשובה:

מותר לעשות סיום מסכת וסעודת מצוה שלאחריה, לכמה סיומי מסכתות ביחד, בין שעושים זאת לשני בני אדם שסיימו שתי מסכתות, בין אם שניהם סיימו את אותה מסכת, ובין אם סיימו מסכתות שונות, ובין אם אדם אחד שסיים מספר מסכתות ורוצה לעשות סעודה אחת. כמו כן שני אחים שסיימו שתי מסכתות ובין אם למדו את אותה מסכת, מותר להם לעשות סיום משותף ואין בזה חשש משום עינא בישא וכו' כי כל זה כבודה של תורה לעשות את המצוה בעסק גדול ובשמחה מרובה.

פוסק: הרב פנחס זביחי

ספר: שו"ת עטרת פז

מקור: חלק ג יו"ד סימן א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה