הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מה מברכים כאשר לא ברור אם המאפה שלפנינו מוגדר כלחם או כפת הבאה בכסנין (עוגה וכו')?

תשובה:

אם יש ספק לגבי הגדרתו של המאפה, דהיינו האם הוא מוגדר כפת (לחם) או מזונות (פת הבאה בכסנין), כגון שאינו יודע מה מכיל המאפה וגם אינו יכול לאכול זאת בתוך הסעודה ולא כסעודת קבע,  ואף אין לו  בסביבתו פוסק הלכה, אזי יברך "מזונות" ולבסוף "מעין שלוש".

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שני, סימן קסח סעיף ג וכן סוף סעיף ח וראה שם דברי הט"ז סק"ו ושו"ע הרב סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה