הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מה יברך ברכה אחרונה מי שספק לו אם אכל כזית מהעוגה?

תשובה:

אם  אכל עוגה ונסתפק אם אכל שיעור כזית, אזי  אם יכול לאכול עוד (בתוך כדי אכילת פרס) טוב שיעשה כן, ואם לאו, אין לו לברך -  מספק.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן רט סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה