הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה שם של אביו קוראים בן מאומץ לעלות לתורה, שם אביו הביולוגי או שם אביו המאמץ?

תשובה:

כאשר אין יודעים את שם אביו האמיתי, מותר לקרותו בשם אביו המאמץ.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: חלק ה עמוד קלו - הגרש"ז אויערבך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אימוץ ילדים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה