הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להסיע עגלת תינוק בדרך לא סלולה, שיש בה עפר וחול?

תשובה:

מותר בשבת להסיע עגלת תינוק בדרך לא סלולה, שיש בה עפר וחול.

פוסק: הרב פנחס דניאל ויטמן

ספר: הטיפול בתינוקות

מקור: פרק יד סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה