הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכים כשאוכלים פרי שאינו ראוי לאכילה כלל?

תשובה:

פרי שאינו ראוי לאכילה כלל, בגלל מרירותו, חריפותו, חמיצותו, או שהוא עדין קשה ביותר, ובכל אופן אוכלו חי אינו מברך כלל. אם בישלו והשביח את טעמו יברך את הברכה הראויה לו.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יז סעיף כה ובהערה מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה