הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למה הכונה פת הבאה בכיסמין אשר מברכים עלי בורא מיני מזונות?

תשובה:

פת הבאה בכיסמין היא שם כולל למיני מזונות שאין דינם כפת וברכתם בורא מיני מזונות. הטעם שמברכים עליהם בורא מיני מזונות, שאין דרך לקבוע עליהם סעודה ואינם נאכלים לשובע כמו לחם ואכילתם עראית בלבד.
כל זאת מלבד אם קבע עליהם סעודה ואכלם לשובע שאז חוזר דינם להיות כלחם. ראה יתר הדינים בענין זה במקורות השונים.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק טז' סעיף נד ואילך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה