הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אדם נתן צ'ק כתשלום או כמתנה, אולם הצ'ק לא נפדה- האם צריך להזכיר למקבל הצ'ק?

תשובה:

אדם שנתן צ'ק כמתנה או כתשלום, והתברר לו שמקבל הצ'ק לא פדה אותו, אזי נותן הצ'ק צריך לפנות אליו ולהזכיר לו מדין השבת אבידה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג , חושן משפט עמוד 128

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה