הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך על קשת ברקים ורעמים באמצע לימוד תורה?

תשובה:

 

יש לברך על הברקים והרעמים אף באמצע לימודו, וכן ראינו שהעלה בשו"ת באר משה (ב, י). בספר פסקי תשובות על המשנ"ב (רכז אות ה) נטה לומר דיש להקל אלא אם מיירי בלימוד תורה לרבים שאז לא יפסיק לברך. וע"ע בשו"ת משנת יוסף (ז, מח) דהעלה שיברך אף באמצע שיעור והוסיף: "אם באמצע הלימוד מברך שכחו וגבורתו מלא עולם, יכול לכוין גם על התורה, שמימנו אש דת למו, שבח לה' שנתן חלקינו בגבורת התורה. וכן עושה מעשה בראשית, שבשביל התורה שנקראת ראשית נברא העולם (וכמובן עיקר הברכה על הרעם והברק)".  

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה