הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההבדל בין רכילות ללשון הרע?

תשובה:

רכיל הוא ההולך כרוכל מאדם לאדם, ואומר: כך אמר עליך פלוני, וכך דיבר עליך אלמוני. אע"פ שדבריו אמת, ואין בכוונתו להזיק לחבירו ולגנותו, מכל מקום דיבורים כאלה עלולים לגרום לסכסוכים ולהחריב את העולם.
לשון הרע, זה המספר דברי אמת בגנותו של חבירו, כלומר אין האיסור בזה שהוא משקר, אלא האיסור בכך שהוא מפרסם את קלונו של חבירו.
הוצאת שם רע, זה האומר שקרים בגנותו של חבירו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים ב, פרק א, יא. הובא גם בהלכה יומית הר - ברכה. וראה רמב"ם הלכות דעות פרק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לשון הרע ורכילות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה