הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם המשוחח בטלפון עם חברו ונשמעים בטלפון קול רעמים במקום מגורי חברו רשאי לברך?

תשובה:

אדם השומע קול רעמים בעת שיחה טלפונית עם חברו, דהיינו רעמים הנשמעים באותו רגע במקום מגורי חברו, יכול לברך את ברכת "שכוחו וגבורתו מלא עולם". כמו כן יכול לצאת ידי חובה בברכה שחברו ברך בטלפון.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן פד בשם הרב קנייבסקי, הרב שפרן, הרב נפתלי נוסבויים. ויש חולקים שסבורים שאינו יכול לצאת ידי חובה בשמיעת הברכה .

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה