הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך 'שהחיינו' על הולדת בת?

תשובה:

בפעם הראשונה כשרואה את בתו אשר נולדה לו מברך 'שהחיינו'.
ויברכו גם האם וגם האב.
אם לא ברכו בעת הראייה הראשונה יכול לברך כל עוד הוא שרוי בשמחת והתרגשות.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רכג' סעיף קטן ב. בהליכות שלמה, פרק כג סעיף י' כתב שלא לברך. פניני הלכה, ברכות, יז, יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה