הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם העובד ליד בית הכנסת ושומע "אמן יהא שמיה רבה" רשאי יהיה לענות?

תשובה:

אדם העובד ליד בית הכנסת ושומע "אמן יהא שמיה רבה" רשאי יהיה לענות.

פוסק: הרב זעליג קוסובסקי - מפסקי הגרי"ש אלישיב

ספר: יבקשו מפיהו

מקור: תפילה חלק א שער יד פרק ב שאלה 3 עמוד תרח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה