הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמתפלל במניין או חדר אחר ושומע קדיש ממניין אחר צריך לענות "אמן" על קדיש?

תשובה:

מי שמתפלל במניין אחר ובאותו זמן הוא שומע קדיש ממניין במקום אחר, או שמתפלל בכותל בו יש מספר מניינים במקביל (רק שהמניינים אינם שווים בקטעי התפילה), רשאי לענות "אמן" אם הדבר לא מפריע למהלך תפילתו, ימשיך בתפילתו. ( מכל מקום יענה לקדיש הראשון).

פוסק: הרב אברהם סיטבון

ספר: דיני הקדיש

מקור: מצבים שונים עמוד לב וראה הליכות שלמה ח"א סימן ו, יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה