הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לשלם לכהן בצ'יק כאשר האבא קונה ממנו את המטבעות לצורך הפדיון?

תשובה:

כאשר אבי הבן רוצה לרכוש את מטבעות הפדיון מהכהן, ואין לאבי הבן כסף מזומן לשלם לכהן עבור קניית המטבעות ממנו, יכול לשלם בציק ואפילו לתאריך שאחר מועד הפדיון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן שה סעיף מז

תשובה נוספת:

כסף פדיון הבן הוא חמשה סלעים כ 96 גרם כסף מזוקק. ואפשר לפדות בשווה כסף כגון בגביע כסף שערכו שווה לכסף במשקל של 96 גרם. אין פודין בצ'יק ולא בשטרות.
אם רצה הכהן להחזיר את דמי הפדיון רשאי, אבל שלא יהא רגיל בכך כדי שלא יגרום הפסד לכהנים אחרים על ידי זה שהפודים יפנו תמיד לכהן שמחסיר את הפדיון.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, פדיון הבן סעיפים א-ו

תשובה נוספת:

פדיון הבן מועיל בכסף בין מטבעות ובין שטרות אבל לא בצ'ק.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק א סימן מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה