הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכים על כופתאות (קניידלאך) בפסח?

תשובה:

קניידלאך העשויות מקמח מצה ומבושלות במים, דינם כמזונות, כיוון שהפירורים הנם פחות מכזית, ועברו בישול ואיבדו את צורת מצה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד סימן קיב וראה שו"ע קסח סימן י מ"ב נט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה