הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברך מי שמשתחרר מבית הסוהר?

תשובה:

מי שמשתחרר מבית הסוהר ולא היה בסכנת נפשות וגם לא היה חשש שייענש בעונש מיתה, אזי יש מקום  שיברך "מתיר אסורים" ולא הגומל.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק ב סימן נב

תשובה נוספת:

אסיר המשתחרר בימינו מבית סוהר שאין בו סכנת מוות ועינויים פיזיים- למנהג ספרד יברך 'הגומל' בשם ומלכות ולנוהגים כרמ"א יברך בלא שם ומלכות.
הנעצר לחקירה לתקופה קצרה בבית סוהר (ולא בחדר מעצר) ושוחרר כזכאי יברך 'הגומל'. נעצר לחקירה ושוחרר בערבות עד למשפט לא יברך 'הגומל' עד שיצא זכאי במשפט או ישתחרר. וכן לא יברך 'הגומל' מי ששוחרר לעבודות חוץ עד שישתחרר מן הכלא לגמרי.

פוסק: הרב אליהו בקשי דורון

ספר: שו"ת בנין אב

מקור: חלק א' סעיף ו ראה סכום.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה