הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך 'שהחיינו' מי שזוכה להוציא לאור ספר חדש?

תשובה:

מחבר ספר שזכה שספרו יצא לאור ורוצה לברך, יברך 'שהחיינו' על פרי חדש ויכוון גם על הספר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק כג' סעיף קטן כז

תשובה נוספת:

אין למחות במי שמברך.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רכג' סעיף קטן יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה