הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך ברכה ראשונה גם על מאכלים שרגילים לאכול אותם עם המאכל שברך עליו?

תשובה:

אדם אשר ברך על מאכל שבדרך כלל שאוכלים אותו עם מאכלים נוספים, אינו צריך לברך שוב גם אם לא התכוון לפטרם בשעת הברכה.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יג סעיף מ וראה שו"ע ריב, מ"ב סק"ד. קע"ד שעה"צ סקי"ג ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה