הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לחמניה מתוקה חייבת בנטילת ידים וברכת המזון?

תשובה:

לחמנייה מתוקה המצויה הרבה בשמחות (שנילושו ביין צימוקים ושמן או בדבש , חלב ומיני תבלין  וטעם התערובת ניכר) אינה פטורה מנטילת ידים ומברכת המזון אלא אם כן אוכל כמות קטנה שאין אוכלים בה לשובע, כגון לחמנייה בגודל כזית כ- 30 גרם. אולם לחמנייה מתוקה בגודל של ביצה כ- 60 גרם נחשבת לסעודה וחייבים בנטילת ידיים ובברכת המזון.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: אורח חיים חלק שני סימן טז

תשובה נוספת:

חלה / לחמניה אפויה ומתובלת בסוכר וכו' והמתיקות ניכרת, אם קובעים סעודה, כגון בחתונות ובשמחות, ואוכלים שיעור כ 216 גרם, צריך לברך המוציא וברכת המזון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קסח סעיף י

תשובה נוספת:

לחמניות שמכניסים בהם קצת סוכר זה לחם גמור בדיוק כמו חלות מתוקות לשבת שדינם כלחם גמור.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן קנח

תשובה נוספת:

ללחמנייה מתוקה המצויה הרבה בשמחות (שנילושו ביין צימוקים ושמן או בדבש , חלב ומיני תבלין  וטעם התערובת ניכר) אינה פטורה מנטילת ידים ומברכת המזון אלא אם כן אוכל כמות קטנה שאין אוכלים בה לשובע, כגון לחמנייה בגודל כזית כ- 30 גרם. אולם לחמנייה מתוקה בגודל של ביצה כ- 60 גרם נחשבת לסעודה וחייבים בנטילת ידיים ובברכת המזון.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: אורח חיים חלק שני סימן טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה