הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם דין חלה / לחמניה מתוקה?

תשובה:

ללחמנייה מתוקה המצויה הרבה בשמחות (שנילושו ביין צימוקים ושמן או בדבש , חלב ומיני תבלין  וטעם התערובת ניכר) אינה פטורה מנטילת ידים ומברכת המזון אלא אם כן אוכל כמות קטנה שאין אוכלים בה לשובע, כגון לחמנייה בגודל כזית כ- 30 גרם. אולם לחמנייה מתוקה בגודל של ביצה כ- 60 גרם נחשבת לסעודה וחייבים בנטילת ידיים ובברכת המזון.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: אורח חיים חלק שני סימן טז

תשובה נוספת:

לחמניות שמכניסים בהם קצת סוכר זה לחם גמור בדיוק כמו חלות מתוקות לשבת שדינם כלחם גמור.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן קנח

תשובה נוספת:

חלה / לחמניה אפויה ומתובלת בסוכר וכו' והמתיקות ניכרת, אם קובעים סעודה, כגון בחתונות ושמחות,  ואוכלים שיעור כ 216 גרם, צריך לברך המוציא וברכת המזון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קסח סעיף י

תשובה נוספת:

ההגדרה של לחמניה שמברכים עליה מזונות ולא המוציא, היא:- לחמניה מזונות שנעשית ללא מים אלא רק שמן או מי פירות או שרובם כך. אולם אם היא נעשית עם מים, תחשב ללחמניה מזונות אם יש בה גם מתיקות מורגשת ביותר. ואז מברכים האשכנזים המוציא, והספרדים מזונות.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א' עמוד 126וראה באר היטב קסח, י

תשובה נוספת:

יש לחוש לדעת המחמירים שלא לאכול כמות של 4 ביצים  (כ- 240 גרם) שאז יתחייב.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: אור חיים סימן קסח סיף קטן כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה