הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך הגומל כשלא נפגע מנפילת טיל?

תשובה:

טיל או פגז שנפל בקרבת אנשים, חייבים כולם, כולל האנשים שלא נפגעו מהטיל לברך את ברכת הגומל.
את ברכת הגומל יש לברך במעמד של 10 גברים, ואם זה ביום שקוראים בתורה, יברך לאחר הקריאה.
כמו כן יכול אחד הניצולים לברך במעמד כל אלו שהיו במקום ההפגזה וגם הנשים יצאו ידי חובת בברכתו.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: משיב מלחמה

מקור: סימן קלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה