הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שברך על פרי יהיה חייב לברך שוב כאשר אוכל פרי ממין אחר?

תשובה:

מי בירך על פרי "בורא פרי העץ" מתוך מחשבה שיתכן שירצה לאכול עוד פירות ממה שנמצא בביתו, פטר את כל הפירות שבביתו, למרות שבשעת הברכה  הם אינם מונחים על השולחן, ואף שלא ידע במדויק אילו פירות נמצאים אצלו. וכן אם רגיל תמיד אחר שהוא אוכל פרי אחד ליטול עוד פירות ממינים שונים, גם אם לא חשב על כך במפורש בעת שבירך על הפרי הראשון, פטר בברכתו הראשונה את כל הפירות שהוא רגיל לאכול. אולם אם התכוון  לאכול רק פרי אחד ולא יותר, פטר אותו בלבד, ואם ירצה לאכול פירות נוספים, יצטרך לברך שוב. 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פרק ט סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה