הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש במנורה קוטלת יתושים?

תשובה:

מותר להשתמש במנורה קוטלת יתושים ולא חל על זה איסור של צער בעלי חיים.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יז סימן קסז וראה שו"ת שאילת יעב"ץ סימן קי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צער בעלי חיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה