הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הורים צריכים לברך הגומל לאחר שהתינוק נשכח ברכב ביום חם, וניצל לאחר טיפול ?

תשובה:

הורים צריכים לברך הגומל לאחר שהתינוק נשכח ברכב ביום חם, והוא ניצל ברגע האחרון לאחר טיפול. אולם יברכו בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב נסים ששון

ספר: תודת חיים - ברכת הגומל

מקור: שאלה יא' עמוד תיד וראה חיי אדם כלל סה סעיף ד ומ"ב סימן ריח ס"ק לא-לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה