הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הבולע כדור עם מיץ חייב בברכה?

תשובה:

הלוקח כדור (גלולה) לרפואה, וכדי שיוכל לבלעו שותה מים, כיון שאינו נהנה מהמים אינו צריך לברך עליהם. (שמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א) אבל השותה מיץ או מים עם פטל וכיו"ב שיש לו טעם עצמי, אזי אף ששותה לבלוע כדור וכדו' יברך "שהכל" קודם שישתה למיץ. ולגבי השותה סודה שלא לצמאו, אין מברך מאחר שאין לו טעם עצמי, שהרי לו יצוייר אם יהיה שייך להפריד את הסודה דהיינו הגזים מהמים לא היה שותה את הגזים לבד וא"כ העיקר זה המים.

פוסק: הרב שלום פלמן

ספר: שלמי תודה

מקור: הלכות ברכות סעיף כ

תשובה נוספת:

האוכל תרופה והחיך נהנה ממנה יברך. ואם התרופה מרה, וכן אם בולע גלולה גם אם אינה מרה לא יברך.
אם שותה שאר משקין כדי להקל על הבליעה של הכדור או אפילו שותה מים וכוונתו גם לרוות את צמאונו יברך.  
תרופה שמצופה בסוכר וכו' מברך עליה כי נהנה מהמתיקות לפני שטועם את התרופה. אך אם הסוכר מעורב עם התרופה כמו כדורי מציצה או סירופ אינו מברך.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב' עמודים רו-רז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה